En månad senare

Hej!

En månad har gått sedan sista posten vilket har sina anledningar. Sjuka barn, mycket vabbande, kalas, långa jobbdagar.

Sedan sist har vi haft byggstartsmöte. Det gicks igenom kontrollplan, alla stegen under bygget, entreprenörernas del etc. Till sist tog vi upp tomtens skick eftersom markentreprenören gjorde provgropar vilket var värre än mäklaren sagt. Pålning skulle inte behövas men enligt markentreprenören skulle det vara det bästa men att det inte går p.g.a. långt till berg. I geotekniska rapporten står det inte heller att det skall behövas utan bara ytlig grundläggning. Man vara ense om på mötet att man lagt massa dålig fyllnadsmassa för att sedan lägga på 30 cm fin sand för att det skulle se bra ut för försäljning. Vi fick tipset att ta det med kommunen som dolt fel bl.a.

Vi har haft möte med banken angående byggnadskreditiv vilket nu är klart. Inga konstigheter.

Sist men inte minst för att återgå till tomt-ämnet. Jag kontaktade byggnadsinspektören kort efter byggstartsmötet via mejl där jag tog upp allt då hen ej var närvarande på mötet. Hen svarade inte på mejlet efter 2 dagar så jag mejla igen. Inget svar på det heller. Jag ringde flera dagar utan svar men till sist svara hen och de hade tydligen ignorerat p.g.a. att de har haft möten etc. angående tomten inom kommunen. Varför inte bara tala om det för en? Fick tipset att ta det med kommunchefen vilket jag gjorde. Det lät bra. Intrycket var att de klart skulle stå för kostnaden om det inte stämmer överens med som sagts så på fredag har vi möte med exploateringschefen på kommunen för att reda ut detta.
Vi kommer att ha med vår kontrollansvarig som var med när provgrävningen gjordes.

Jag hoppas på att kommunen kan stå för det som varit felaktigt. Det är nämligen hela 2 meter ner till fast mark i bakkant och 1.7 närmast gatan så det är mycket som måste bort.

Uppmuntrande ord till fästmön är välkommet för hon orkar inte med detta krångel :)

/Jhonny